Asociación ComparTIC

A Asociación ComparTIC está en ao servizo da comunidade. Compartindo formación.
Compartindo as TICs.
Compartindo coñecementos
bg2
1+

Certificacións

1+
Actividades
1+
Inscripcións
1+
Horas de Formación

Imaxes

ComparTIC

Se tes interese en seguir formándote, contacta con nós.

ComparTIC compartindo coñecementos